Chaoan Dongfeng Xingliyuan Hardware Factory

Chaoan Dongfeng Xingliyuan Hardware Factory

Hotline

0768-5631496

Top footer
Contact usClose

Company: Chaoan Dongfeng Xingliyuan Hardware Factory

Contact: CAI Keng Yu

Tel: 0768-5631496

Phone: 13827320707

E-mail: ly@liyuanco.com

Address: Chaoan Dongfeng Xingliyuan Hardware Factory

Scan the qr codeclose
Qr code